Στο βιβλίο περιέχονται πληροφορίες για το σύστημα πέδησης των οχημάτων και των διαφόρων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ενώ μελετάται και η αρχή λειτουργίας του συστήματος ABS με έμφαση στις διάφορες παραλλαγές που κυκλοφορούν στην αγορά. Αναλύεται και περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ελέγχου της ολίσθησης των τροχών ενός οχήματος, ενώ γίνεται μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του συστήματος πεδήσεως στη συμπεριφορά του οχήματος και προσδιορίζεται η εξάρτηση της ευστάθειας πορείας σε στροφή από τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Καλύπτονται ενότητες όπως οι ηλεκτρικοί και υδραυλικοί επιβραδυντές (Retarders) ενώ τέλος, γίνεται μια αναφορά στη διαδικασία έγκρισης ενός συστήματος πέδησης και τη νομοθεσία που πρέπει να καλύπτει αυτό, από το αρχικό στάδιο της σχεδίασης μέχρι και την τελική χρησιμοποίησή του από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.