Συγγράμματα


 

  1. Δρ. Δημήτριος Κ. Σαββίδης
    Σύγχρονα Συστήματα Πέδησης και Ασφάλεια, ISBN No 960-630-763-8

     
  2. Διδακτορική Διατριβή-2011

     

 

 

 

 

 

 

Dr. Dimitrios Savvidis-dsavvidis@hotmail.com, info@dsavvidis.gr -Τελευταία ενημέρωση 05/12/2022