Εκπαιδευτικό υλικό


 

Εκπαιδευτικά βίντεο


Οδηγούμε με ασφάλεια 1

Οδηγούμε με ασφάλεια 2

Οδηγούμε με ασφάλεια 3

Οδηγούμε με ασφάλεια 4

4χρονος κινητήρας Otto

Honda FCX Clarity
Refueling by Top Gear

BMW R1200 GS Moto Engine

AUDI DPF and SCR system

Τύποι Θαλάμων καύσης

Τεχνολογία VTEC

Κινητήρας Ford

Υπερσυμπιεστής

Σύστημα Ελέγχου
Σταθερότητας Οχημάτων

How a Fuel Cell
Works from Ballard

Κινητήρας HCCI

Construction and operation
of Fuel Cells

Θάλαμος Καύσης

Audi Aerodynamics

Εισαγωγή στις ΜΕΚ

3D animation για τις ΜΕΚ

Η διαδρομή του λιπαντικού
σε μία ΜΕΚ

Honda's video guide
to Hydrogen fuel cell
technology in cars


Ψηφιακός ταχογράφος
 

Ενημερωτικά Έγγραφα

Dr. Dimitrios Savvidis-dsavvidis@hotmail.com, info@dsavvidis.gr -Τελευταία ενημέρωση 05/12/2022