Εκπαιδευτικό υλικό


 

Ενημερωτικά Έγγραφα


Ζώνη χαμηλών εκπομπών
ρύπων στο Λονδίνο
Όρια Εκπομπών Ρύπων
για Βαρέα Οχήματα

Νομοθετική Ρύθμιση
για Μείωση του CO2

Η διαδικασία EURO NCAP

Φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων

Κοινοτική Οδηγία
98/69 ΕC

Ενέργεια για τις μεταφορές


Όρια εκπομπών ρύπων
για επιβατικά οχήματα

Νομοθεσία για τα κράνη
 

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Dr. Dimitrios Savvidis-dsavvidis@hotmail.com, info@dsavvidis.gr -Τελευταία ενημέρωση 05/12/2022