Σεμινάρια


Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια:

  • “Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Δημοσιών Υπαλλήλων” Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης 15-26 Ιουνίου 2009, Θεσσαλονίκη.
  • “Επιμορφωτικό Σεμινάριο για νέους εξεταστές σε θέματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών” Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 22-30 Μαΐου 2008, Αθήνα.
  • “Engine Emission Measurements”. University of Leeds, Department of Fuel and Energy 23-27 June 2003, Leeds, UK.
  • “Transport Pollution Modelling” University of Leeds, Institute for Transport Studies 7-11 April 2003, Leeds, UK.
  • “Transport Pollution Monitoring”. University of Leeds, Institute for Transport Studies 10-14 February 2003, Leeds, UK.
  • “ISO Internal Auditor Course”. British Standards Institute, BSI London, 9-10 December 2002, London, UK.
  • “Spark Ignition Engine Emissions”. University of Leeds, Department of Fuel and Energy 25-29/ November 2002, Leeds, UK
  • “Braking of Road Vehicles”. University of Bradford 2-6 September 2002, Bradford, UK.
  • “Diesel Particulates and NOx Emissions”. University of Leeds, Department of Fuel and Energy 15-19 April 2002, Leeds, UK.

 

 

 

 

 

Dr. Dimitrios Savvidis-dsavvidis@hotmail.com, info@dsavvidis.gr - Τελευταία ενημέρωση 26/03/2018